TÜRKİ CUMHURİYETLER TAM LİSTESİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER TAM LİSTESİ

Türki Cumhuriyetler hangileridir ? Tam listesi ve sıralaması aşağıda verilmişitr.
1. Türkiye Cumhuriyeti – T.C.
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – KKTC
3. Azerbaycan
4. Kazakistan
5. Türkmenistan
6. Tacikistan
7. Özbekistan
8. Kırgızistan
9. Başkurdistan
10. Çeçenistan
11. Çavuşistan
12. Kırım
13. Yakutistan
14. Tataristan
15. Tuva
16. Adige Cumhuriyeti
17. Kuzey Oseta
18. Batı Trakya Türkleri
19. Dağıstan
20. Doğu Türkistan
21. Gagauz
22. Karakalpakistan
23. Irak Türkmenleri
24. Kabartay Balkay
25. Kalmuk Cumhuriyeti
26. Karaçay Çerkeş
27. Mogalistan